รีโนเวทบ้าน จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

รีโนเวทบ้าน จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

รีโนเวทบ้าน จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง การรีโนเวทบ้าน หมายถึง การบูรณะบ้านเก่าให้ดูดีขึ้น และให้เหมือนบ้านใหม่มากที่สุด เนื่องจากในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงทุกระบบการก่อสร้าง จึงทำให้การบูรณะในแต่ละครั้ง สามารถออกแบบและสามารถช่วยให้บ้านเก่า ปรับปรุงโครงสร้างได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม รวมถึงวัสดุต่างๆที่ไม่มีคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ จะสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ เพื่อนนอกจากจะสามารถประหยัดงบประมาณแล้ว ยังช่วยให้เพิ่มอายุการใช้งาน และความสะดวกสบายให้กับเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี

การรีโนเวทบ้าน จะช่วยให้บ้านดูดีขึ้นและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากับยุคสมัยแล้ว ยังช่วยให้บ้านบางหลังที่ต้องการอนุรักษ์รูปแบบเดิม สามารถช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน และมีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ด้วยบางละมุงของบ้าน ยังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้บ้านมีพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้บ้านดูดีมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมได้นั่นเอง

ทำไมต้อง รีโนเวทบ้าน

 1. เพื่อยืดอายุการใช้งานของบ้าน เนื่องจากบ้านทุกหลังจะประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ โดยเฉพาะบ้านในยุคโบราณ มักจะมีโครงสร้างที่ทำขึ้นมาจากไม้ ซึ่งโครงสร้างเหล่านั้นอาจจะมีการทรุดโทรมไม่ใช่น้อยตามระยะการใช้งานและการเวลา จึงทำให้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย 
 2. ต้องการมีพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะให้จากโครงสร้างและแบบของบ้านสมัยก่อน ยังไม่ถูกออกแบบจัดสรรมาเป็นอย่างดี เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆในการออกแบบ ยังไม่สามารถเข้าถึง จึงทำให้การปรับปรุงเดินการต่อเติมในครั้งนี้ จะทำให้มีการออกแบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกที่จะทำการรีโนเวทบ้าน ก็จะสามารถแบ่งสัดส่วนบ้านให้เข้ากับการใช้งานของผู้อยู่อาศัยให้มากที่สุด 
 3. เพื่อยกระดับและเพิ่มสุขอนามัยของที่อยู่อาศัย เนื่องจากบริเวณบ้านในยุคสมัยก่อน อาจจะแบ่งไปด้วยสิ่งสกปรก มุมอับ ที่อยู่นอกสายตาของผู้อยู่อาศัยได้ เช่นบริเวณดังกล่าวนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ ฝ้าเพดาน ระบบครัว ระบบท่อ รวมถึงภายในห้องน้ำ ที่มักจะมีความชื้นต่างๆ เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค และแบคทีเรีย 
 4. สามารถเพิ่มความปลอดภัยภายในตัวบ้านได้ เพราะเนื่องจากการ Renovate บ้าน เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับบ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไป จึงทำให้ที่อยู่อาศัยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 
 5. ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้าน ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย หรือการอนุรักษ์รูปทรงของตัวบ้าน ให้ยังคงสภาพที่ดูดีเหมือนสร้างมาตั้งแต่แรก 

ศึกษากฎหมายก่อนทำการปรับปรุงโครงสร้างแล้วตัวอาคาร

เนื่องจากกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเจ้าของบ้าน เพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านจะต้องทำการศึกษามาเป็นอย่างดี รวมถึงฐานข้อเท็จจริงหากมีข้อสงสัยใดกับเจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างบ้าน จะอยู่ภายใต้ของการดูแลของเจ้าหน้าที่เทศบาล หรือหากใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในตัวอำเภอเมือง ก็จะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นทุกๆขั้นตอนจะต้องมีการแจกแจงให้ละเอียด โดยที่จะต้องไม่ผิดหลักของกฎหมายที่บังคับไว้ เพราะฉะนั้นผู้อยู่อาศัยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และกฎข้อห้ามในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ซึ่งแน่นอนเลยว่าหากคุณเข้าใจเป็นอย่างดี หรือทำตามกฎทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น แต่งตัวของผู้อยู่อาศัยเอง ก็จะช่วยให้การ Renovate และการปรับปรุงโครงสร้าง ก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น 

การเตรียมตัวก่อนรีโนเวทบ้าน

 1. ตั้งคำถามให้กับตัวเอง เพื่อความแน่ใจอย่างชัดเจนว่า จะทำการรีโนเวทบ้านเพื่ออะไร เพราะเนื่องจากเจ้าของบ้านจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ที่มีราคาพอๆกันกับการซื้อบ้านใหม่ แต่อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าประมาณ 30- 40% หรือมากกว่านั้น  เพราะฉะนั้นหากคุณเข้าใจในแผนการจัดการ ก็จะสามารถมีการควบคุมงบประมาณได้อย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันการบานปลายได้เป็นอย่างดี 
 2. ตรวจสอบโครงสร้างบ้าน และตัวอาคารให้ละเอียด เพราะเนื่องจากการต่อเติมในครั้งนี้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดสภาพที่ชำรุด ก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทันที เพราะหากรอดสายตาไปได้ อาจจะส่งผลเสียกับโครงสร้างส่วนอื่น เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะทำให้คุณจำเป็นจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ เช่น โครงสร้าง ผนังรับน้ำหนัก เสาคาน และส่วนอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความสามารถของเรา
 3. ตรวจสอบระบบในตัวอาคารให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายไฟ ท่อน้ำ ระบบน้ำ และระบบอื่นๆให้มีความละเอียด เพื่อที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อจะไม่ส่งผลกระทบกับส่วนอื่นๆให้เกิดผลเสีย 
 4. ทำการสรุปสิ่งที่ต้องปรับปรุงและแผนการทำงานอย่างละเอียด เพราะนอกจากจะช่วยสามารถย่นเวลาในการลงมือแล้ว ยังช่วยสามารถสรุปงบประมาณที่คุณจะทำการควบคุมได้อีกด้วย 
 5. เตรียมงบประมาณเผื่อไว้อย่างน้อย 30% เพราะเนื่องจากวัสดุบางชิ้นและของที่เสียหาย อาจจะมีมูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในการปรับปรุงบ้าน 

ขั้นตอนการรีโนเวทบ้านเก่าให้ดูดี ด้วยงบประมาณที่น้อยที่สุด

 1. การทำความสะอาดบ้านโดยรอบ เพราะเนื่องจากหากมีสิ่งสกปรกหรือคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ อาจจะทำให้การทำงานลำบากเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาด ก็จะช่วยให้สามารถกันทำงาน Renovate มีความง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านจะต้องทำการล้างบ้าน หรือทำการล้างผนังและพื้น ให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก 
 2. ทำการทาสีใหม่ให้กับตัวบ้าน ซึ่งแล้วแต่สไตล์ของบ้านหลังไหนที่อยู่ในรูปแบบใด แต่ควรที่จะเป็นสีสว่าง เพื่อให้บ้านดูสะอาด และมีความสดใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือของบ้านไม้ และบ้านที่ทำมาจากอิฐมอญ ก็ควรจะทำการเคลือบสีเดิมไว้ แต่หากชำรุดควรที่จะมีการซ้อมแซมทันที
 3. ส่วนไหนของพื้นบ้านที่อยู่ในลักษณะของปูน สามารถปูกระเบื้องยางหรือปูกระเบื้องทับลงไป เพื่อให้ดูสะอาดมากยิ่งขึ้น แถมกระเบื้องต่างๆเหล่านี้ยังทำให้บ้านดูกว้างมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย 
 4. จัดการติดตั้งระบบไฟให้ทั่วถึง เพราะทุกมุมบ้านควรมีแสงสว่าง สล็อตเว็บใหญ่ที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เป็นอีก 1 มิติของบ้าน ที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 
 5. ทำการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงการ Built in ให้มีระบบระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้สอยอุปกรณ์ต่างๆได้จริง
 6. แบ่งสรรปันส่วนห้องแต่ละห้องให้ดีที่สุด เพราะนอกจากจะสร้างความชัดเจนให้กับการ Renovate ยังช่วยง่ายกับการใช้งานอีกด้วย
 7.  ทำการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ให้ถูกสุขอนามัย รวมถึงการจัดการระบบน้ำในห้องน้ำ ซึ่งแน่นอนเลยว่าหากบ้านหลังไหนที่ผนังห้องน้ำเต็มไปด้วยเชื้อรา และคาบต่างๆ สามารถทำการทาสีใหม่หรือปูกระเบื้องทับลงไป ก็จะช่วยให้ห้องน้ำดูดีขึ้นได้อย่างแน่นอน รวมถึงส่วนพื้นห้องน้ำอีกด้วย 
 8. จัดการทำความสะอาดห้องครัวให้เรียบร้อย รวมถึงจะต้องมีงบประมาณซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เพื่อให้สามารถด้วยความสะดวก และสามารถใช้งานได้จริง และที่สำคัญความสะอาดในห้องครัวเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คุณจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ห้องครัวดูดี ด้วยวิธีการปูกระเบื้อง การทำเคาน์เตอร์บาร์ หรือแม้แต่การทำสีผนังห้องครัวให้ดูหน้าตา และแสงสว่างเข้าได้ถึง 

รีโนเวทห้องนอน

การรีโนเวทห้องนอน สามารถทำได้ไม่ยาก เพราะปัจจัยหลักที่ทำให้ห้องนอนของเราดูแคบ และรกเต็มไปหมดด้วยสิ่งของต่างๆ คุณสามารถจัดการโดยการ จัดสรรปันส่วนและทำการออกแบบมาให้ดีเสียก่อน จากนั้นหรือของออกจากที่นอนให้หมด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ หรือเตียงนอน จากนั้นจัดการทำความสะอาด และทำการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ สำหรับห้องนอนใครที่อยู่ในรูปแบบของฝืนไม้ หรือพื้นปูน ควรที่จะทำการปูกระเบื้อง ซึ่งกระเบื้องยาง เป็นอีกหนึ่งกระเบื้องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเนื่องจากจะสามารถทำการปูได้ง่าย เพียงแค่ทางกาวและทำการวางกระเบื้องยางลงไป ก็จะสามารถจัดการเกี่ยวกับพื้นห้องนอนใหม่ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ในส่วนของผนัง อาจจะต้องมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ สำหรับห้องนอนที่อยู่ในรูปแบบของผนังปูน การเลือกใช้งานวอลเปเปอร์ในลวดลายต่างๆ อาจจะช่วยยกระดับให้ห้องนอนของคุณมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถได้พื้นและผนังใหม่ที่มีความสวยงาม เพียงเท่านี้ยังไม่พอสำหรับห้องนอน เพราะตั้งจากแสงสว่างก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญ สำหรับใครที่ชื่นชอบการพักผ่อนที่ดีที่สุด การเลือกแสงไฟสีวอมไวท์ ก็จะช่วยให้คุณสามารถสบายตา และช่วยให้แสงสว่างเพียงพอกับการทำกิจกรรมในห้องนอน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการอ่านหนังสือ การใช้งานคอมพิวเตอร์ ก็จะช่วยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แค่เปลี่ยนหัวเตียงนอนเท่านั้น ก็ช่วยยกระดับความสวยของห้องนอนได้

สำหรับใครที่มีเตียงนอนที่ไม่ได้มาตรฐาน การจัดห้องนอนกับพื้นในสไตล์ญี่ปุ่น การปรับแต่งห้องนอนแบบง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่าง ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยให้ห้องนอนดูดีมากยิ่งขึ้น แต่คุณจะต้องมีการเสริมฟูกให้ยกระดับสูงมากยิ่งขึ้น จากนั้นทำการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ให้เข้ากับสีผนังห้องรวมถึงชุดที่นอน ก็จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับห้องนอนได้ไม่น้อย สำหรับสิ่งของต่างๆที่เคยอยู่ในห้องนอน คุณอาจจะตัดสินใจได้ไม่ยาก ด้วยการทำชั้นจัดของหรือตู้จัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อทำการซ่อนของต่างๆเหล่านั้น เช่น ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า รวมไปถึงหนังสือต่างๆ ที่มักจะอยู่ในห้องนอนของใครหลายๆคน หามีการ Built in ให้มีการจัดเก็บที่ดีขึ้น ก็จะช่วยให้ห้องนอนของคุณดูโล่ง และน่าพักผ่อนมากที่สุด 


เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการ Renovate บ้าน บอกเลยว่าคุณจะต้องได้ความรู้กับทางเราไปใช้ประยุกต์ในการจัดการตัวบ้านเก่าของคุณได้อย่างแน่นอน และที่สำคัญในเรื่องของความปลอดภัย จะเป็นปัจจัยหลักที่สุดในการปรับปรุงบูรณะในครั้งนี้ เพราะเนื่องจากหากคุณต้องการความสวยงามเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้การปรับปรุงเสียป่าวอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการรีโนเวทบ้านจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆควบคู่กันไปอย่างมีหลักการ และที่สำคัญมีข้อจำกัดของงบประมาณ การปรับปรุงบ้านยังมีระเบียบ และมีการวางแผน ก็จะช่วยให้คุณสามารถจัดการให้สามารถดำเนินการไปตามงบประมาณได้ และที่สำคัญการเลือกใช้งานวัสดุต่างๆ ก็จะต้องมีผู้เชียวชาญหรือมีการศึกษามาเป็นอย่างดี ว่าจะสามารถช่วยให้บ้านของคุณมีอายุการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือไม่นั่นเอง เพราะฉะนั้นการจัดการในเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องแรก จะช่วยให้บ้านสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็ว


Sponsor : เกมไพ่ บาคาร่า จีคลับ slot games farm invaders

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

38 - 3 =

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า